DELA
Foto: <07_Bildrubrik>RIKSRÄTTIGHET I riket kan medborgarna aktivt blanda sig i politiken genom justitieministeriets webbsajt medborgarinitiativ.fi. Nu har det tagits initiativ till en liknande tjänst på Åland.

Ålänningarna föreslås få ny webbdemokrati

Ålänningarna borde få möjlighet att påverka politiken via en ny webbtjänst.

Det anser stadsdirektör Barbara Heinonen med anledning av ett medborgarinitiativ.
Mariehamnaren Stephan Toivonen föresår i en skrivelse att staden skall bli medlem i justitieministeriets elektroniska tjänst medborgarinitiativ.fi för att förbättra den demokratiska processen. Via sidorna kan man föreslå lagar eller samla in namn, till exempel för en folkomröstning i någon fråga.

Toivanen har utrett de juridiska förutsättningarna för ett medlemskap. Landskapets chefjurist Sören Silverström konstaterar att rikslagarna om elektroniska underskrifter och folkomröstningar visserligen inte gäller på Åland men att det inte finns några hinder för att samma typ av service kunde utvecklas här.

Stadsdirektör Barbara Heinonen nappar på Toivonens förslag och anser att stadsstyrelsen dels skall be att landskapsregeringen anpassar den åländska lagstiftningen till den i riket och dels meddela Ålands digitala agenda, Åda ab, att staden har intresse för av att en åländsk webbtjänst för kommunala initiativ utvecklas.

Stadsstyrelsen tar ställning till förslaget på torsdag.