DELA

Ålänningarna blev fler

Ålands befolkning ökade med 35 personer årets tre första månader.
Det rapporterar landskapets statistik- och utredningsbyrå Åsub.

Den sista mars i år hade landskapet 29 018 invånare, jämfört med 28 983 vid årsskiftet.

Mariehamn fick sextio fler invånare medan befolkningen minskade på landsbygden (-13) och i skärgården (-12).

Invånarantalet ökade i Finström (+7), Föglö (+10), Geta (+9) och Sund (+2).

De tre första månaderna föddes 63 barn och 75 personer avled.

Flyttningen gav ett överskott på 47 personer. Flyttningen i förhållande till Finland visade ett plus på 14 personer. Gentemot Sverige och övriga Norden blev det ett överskott på 7 personer.

I förhållande till utomnordiska länder blev flyttningsöverskottet 26 personer och det var något mera än första kvartalet i fjol, rapporterar Åsub (pd)