DELA
Foto: Stefan ÖhbergTILLVÄXT Den totala befolkningssiffran på Åland gick över 29 000 efter årets tre första månader.

Ålänningarna blev fler

Ålands befolkning ökade med 35 personer årets tre första månader.
Det rapporterar landskapets statistik- och utredningsbyrå Åsub.

Den sista mars i år hade landskapet 29 018 invånare, jämfört med 28 983 vid årsskiftet.

Mariehamn fick sextio fler invånare medan befolkningen minskade på landsbygden (-13) och i skärgården (-12).

Invånarantalet ökade i Finström (+7), Föglö (+10), Geta (+9) och Sund (+2).

De tre första månaderna föddes 63 barn och 75 personer avled.

Flyttningen gav ett överskott på 47 personer. Flyttningen i förhållande till Finland visade ett plus på 14 personer. Gentemot Sverige och övriga Norden blev det ett överskott på 7 personer.

I förhållande till utomnordiska länder blev flyttningsöverskottet 26 personer och det var något mera än första kvartalet i fjol, rapporterar Åsub (pd)