DELA
Foto: Oliver Nyholm<07_Bildrubrik>VISSA MOLN PÅ HIMLEN En relativt frisk befolkning - men visst finns det saker att förbättra. Hälsovårdsinspektör Ulla-Liisa Latvala, vikarierande landskapsläkare Fredrik Almdqvist och social- och miljöminister Carina Aaltonen (S) diskuterar bland annat behovet av psykoterapi i kombination med förskrivning av antidepressiva medel. I nuläget är resurserna för det knappa.

Ålänningarna är friskast i Finland

Ökade fall av cancer och depression, men den totala sjukligheten på Åland minskar.

Det visar Ålands landskapsregerings folkhälsorapport.

Landskapsregeringens rapport om ålänningarnas hälsotillstånd presenterades vid en presskonferens i går. Rapporten, som är den första sedan millennieskiftet, bygger på material insamlat fram till år 2013 från bland annat ÅSUB, cancerregistret i Finland samt enkäten Hälsa i skolan.

– Den totala sjukligheten minskar, speciellt hjärt- och kärlsjukdomarna, berättar hälsovårdsinspektör Ulla-Liisa Latvala.

Också tobaksrökningen och antalet TBE-fall minskar, och hos äldre och medelålders personer har blodtrycket och blodfetthalten har sjunkit.

– Det är glädjande att kunna konstatera att den åländska befolkningen är friskast i hela landet, säger social- och miljöminister Carina Aaltonen (S).

Till de negativa förändringarna hör ökning av demens, olycksfall med dödlig utgång samt cancer – främst bröstcancer hos kvinnor och prostatacancer hos män.

På minussidan kan också konstateras att depression och andra former av psykisk ohälsa ökar – speciellt bland ungdomar.

Vikarierande landskapsläkare Fredrik Almdqvist tror att en av orsakerna kan vara stress.

– Stress är inte alltid dåligt, det kan vara bra i lämplig mängd.

Läs mer i papperstidningen eller E-Nyan!