DELA

Ålänningar på självständighetsbal

Här är en bild på de ålänningar som bevistade president Sauli Niinistös bal i Helsingfors på självständighetsdagen den 6 december.

Främre raden från vänster: tidigare lantrådet Camilla Gunell (S), lagtingets byråsekreterare Maj Falck, Marlene Lindbäck, tidigare talman Britt Lundberg (C), lantråd Katrin Sjögren (Lib), talman Johan Ehn (MSÅ), första vicetalman Veronica Thörnroos (C), Jan-Tore Thörnroos, riksdagsledamot Mats Löfström, Noora Löfström, Christian Wiklund, Carina Karlsson, Silvana Fagerholm-Sjöblom och Dan Sjöblom. Bakre raden från vänster: Michael Gunell, landshövding Peter Lindbäck, Ralf Lundberg och Anders Eriksson.

Foto: Kristoffer Åberg, KSF Media