DELA
Foto: Jonas Edsvik

Ålänningar äter mest antibiotika i landet

Antibiotikaresistenta bakterier är en tilltagande hälsorisk till följd av en överkonsumtion av antibiotika. På Åland är konsumtionen högst i landet.
0,8 promille. Så mycket mer antibiotika konsumerades per invånare på Åland än i hela Finland under 2015. Det visar en utredning som högskolepraktikant Dana Ghrabeti vid landskapsregeringen har gjort.

– Antibiotikaresistenta bakterier blir en allt större hälsorisk till följd av en överkonsumtion av antibiotika. Kartläggningen av antibiotikaförbrukning är det första steget till att uppmärksamma problemet och för att minska både dess användning och utsläpp, skriver Ghrabeti i ett pressmeddelande.

Större medvetenhet

Trots att Åland har lägst sjuklighet i Finland är inte antibiotikaanvändningen lägst på Åland. Tora Woivalin, medicinsk chef på ÅHS, förvånas över den höga antibiotikakonsumtionen.

– Som läkare utbildad i Sverige eller Finland är man väl bekant med strama riktlinjer när det gäller utskrivande av antibiotika. Nu finns mycket större medvetenhet om vad antibiotika gör med kroppen än förut. Även många patienter vet mera nu och vill helst inte få antibiotika. Det dåliga med läkemedlet är att varje kur påverkar tarmfloran och försämrar det naturliga immunförsvaret, säger hon.

Borrelia orsak

Orsaken till det stora antibiotikaintaget tros vara att det på Åland förekommer fler bakterieinfektioner, som till exempel borrelia, än på andra håll. Intressant nog används även en stor mängd antibiotika för behandling av urinvägsinfektioner på Åland.

Samtidigt har antibiotika för veterinärt bruk minskat med cirka 10 procent mellan 2014 och 2015. Orsaken är ännu ej klarlagd.

Dana Ghrabeti, som annars läser civilingenjörsprogrammet i system i teknik och samhälle vid Uppsala universitet, konstaterar att det behövs en mångfald av insatser för att åtgärda problemet:

– Potentiella åtgärder är att informera allmänheten om vilka risker läkemedel i miljön utgör, samt hur läkemedelsrester i hemmet bör hanteras. Även en komplettering med ny teknik i avloppsreningsverken kan vara en framtida lösning.