DELA
Foto: Stefan Öhberg

Ålandsvägenbygge klart i november

Den 24:e januari är det dags startskott för etapp två – Köpmansgatan–Ålandsplan och Algots gränd – av ombyggnaden av Ålandsvägen.

Ombyggnaden ska hålla på till 22 november.
Enligt ett pressmeddelande från Mariehamns stad kommer entreprenaden, som utförs av Karlssons schakt och transport Ab, att starta i söder vid Köpmansgatan med utgrävningar, ledningsarbeten och borttagning av träd.

Ålandsvägen kommer då att till största delen vara avstängd för genomfartstrafik. Målsättningen är att vägavsnittet Köpmansgatan–Styrmansgatan inklusive Styrmansgatan–Ålandsvägen ska vara trafikerbar till midsommar.