DELA
Foto: Stefan Öhberg

Ålandsvägen skjuts upp

Arbetet med att bygga om Ålandsvägen i Mariehamn inleds först nästa höst.

Majoriteten i stadens infrastrukturnämnd vill freda gatan över sommaren.
Det blev återremiss då infrastrukturnämnden i förrgår hade Ålandsvägen på dagordningen. Infrastrukturdirektör Kai Söderlund hade föreslagit att anbudshandlingarna inklusive tidsplanen skulle godkännas men en majoritet av nämnden ville annat.

Lennart Isaksson (MSÅ) föreslog att man inkluderar samtliga arbeten och entreprenader i projektet i en och samma anbudsförfrågan. Det skulle i praktiken innebära att den som blir huvudentreprenör för vägarbetet också skulle ansvara för de el-, tele- samt vatten- och avloppsdragningar som måste göras.

Tio månader

Det systemet skulle enligt Isaksson inte bara klargöra den juridiska ansvarsfrågan utan också förbättra både effektiviteten och rättssäkerheten på arbetsområdet.

Dessutom vill man, med sommarens strul på Storagatan i färskt minne, inleda ombyggnaden först på hösten 2017 och då med målet att allt ska vara helt klart i maj 2018. Förslaget fredar gatan över hela sommaren.

Läs mer i papperstidningen eller E-Nyan!