DELA

Åländskt på Island

Den 27–29 oktober sammanträder Nordiska rådet för 67:e gången, denna gång i Reykjavik. Från Ålands deltar lagtingsledmöterna Christian Beijar (S) och Anders Eriksson (ÅF) samt talman Britt Lundberg (C). Beijar och Eriksson är också ordförande respektive viceordförande för Ålands delegation i Nordiska rådet. Delegationssekreterare Niclas Slotte och informationsassistent Marina Eriksson deltar också. .

På agendan finns bland annat flyktingskrisen, smarta nordiska elnätverk, standardisering och reglering inom byggsektorn, frågor i anslutning till den fria rörligheten inom Norden, gränshinder, internationellt samarbete.

Ålänningarna träffar också Färöarnas och Grönlands delegationer för att diskutera gemensamma frågor.

Pristagarna till Nordiska rådets kulturpriser natur- och miljöpriset kungörs och prisen delas ut under sessionen. De ålänningar som är nominerade är Karin Erlandsson, Malin Klingenberg och Sixten Sjöblom. (ns)