DELA
Foto: Jonas EdsvikSMYCKE Ett av fynden som gjordes med hjälp av metalldetektor förra månaden var den här stora spännbucklan som är mer än tusen år gammal. Smycket hittades i Jomala.

Åländskt fynd i ny teveserie

Nyfunna åländska järnåldersfynd från 900-talet finns med i en teveserie som görs som bäst om en grupp amatörarkeologer som letar fornföremål med hjälp av metalldetektorer.
Gruppen, som har Tavastland som hemort, gör tillsammans med ett teveproduktionsteam en serie som ska sändas i Yle nästa år.

I april stod Åland i turen. Efter att ha diskuterat med museibyrån och studerat lantmäteriverkets laserscannade kartmaterial sökte man av ett område i Jomala där det inte finns kända fornlämningar sedan tidigare – en förutsättning för möjligheten att använda metalldetektor.

Bland de fynd som gjordes fanns föremålet på bilden, en spännbuckla som suttit på en kvinnodräkt på 900-talet, alltså under järnåldern.

Det mest spännande är att smycket hittades i en helhet som är mycket ovanlig på Åland – en hel gårdsmiljö med plöjda åkrar och ättegravar från 800-900-talen.

I måndagens tidning berättar vi mera om fynden, gårdshelheten och de övriga föremål som detektorgruppen hittade på annat håll på Åland under sitt besök