DELA
Foto: Jonas Edsvik<07_Bildrubrik>VIA WEBBEN Från CDON framhåller man Ålands strategiska läge som en orsak till att verksamhet bedrivs härifrån.

Åländskt företag krävs på miljoner

Anklagelserna mot det åländska företaget CDON Alandia växer.

Nu kräver Skatteförvaltningen bolaget på 5,7 miljoner euro i obetalda skatter.
Möjligheten att, tack vare den åländska skattegränsen, sälja varor utan moms har fått flera näthandelsföretag att etablera sig på Åland och använda sig av Posten Åland eller gränshandelsföretaget Pectus för lager och distribution.

Men de finländska riksmyndigheterna har inte varit lika förtjusta i verksamheten och gränsen för momsfrihet har sänkts.

Nu har Skatteförvaltningen ingripit mot CDON Alandia. Efter en utredning av räkenskapsåren 2010-2012 har förvaltningen beslutat att efterbeskatta CDON Alandia med omkring 3,8 miljoner euro för räkenskapsåret 2012. Orsaken är att man anser att bolaget i samband med försäljning av varor till finska fastlandet har redovisat för lite mervärdesskatt.

Skattemyndigheten anser också att bolaget har deklarerat skatter felaktigt och påför därför ett skattetillägg på 1,9 miljoner euro.

Som åländsk representant i CDON Alandias styrelse sitter Daniel Eriksson. Eriksson vill inte kommentera ärendet utan hänvisar till talespersonerna för svenska CDON.

Där anser man att Skatteförvaltningens beslut är felaktigt.

– Bolaget tillbakavisar Skatteförvaltningens uppfattning och avser att överklaga beslutet till Helsingfors förvaltningsdomstol i Finland, säger kommunikationschef Erik Löfgren.

Läs mer i papperstidningen eller E-Nyan!