DELA
Foto: Jonas Edsvik

Åländskt bolag får bygga kajen i Västra hamnen

Eriksson Bygg Ab bygger om kaj 4 i Västra hamnen i Mariehamn. Bolagets anbud var väsentligt lägre än de två övriga som lämnades in.
Mariehamns Hamn Ab räknar med att bygget kan starta inom ett par veckor. Förhandlingarna med Eriksson Bygg Ab ska inledas genast eftersom andra anbudsgivare inte kan lämna in besvär då byggherren är ett aktiebolag.

Anbudssumman är inte offentlig förrän kontraktet är undertecknat men enligt uppgift klarar hamnbolaget budgeten på 4,6 miljoner euro för ombyggnaden av kaj 4.

Enligt planen ska bygget – bland annat nybyggnaden av en drygt 130 meter lång stålspontvägg i vattnet – vara klart i maj nästa år.

Under ombyggnadstiden är kajen stängd och trafiken omdirigeras till kaj 3. Incheckningen sker på samma sätt som nu.

– Det kan bli trångt för köande bilar men det ska nog gå att ordna, säger hamnchef Leif Ahlqvist och bolagets styrelseordförande Roger Jansson som uppmanar alla resenärer att kolla de trafikskyltar som kommer att sättas upp.

Bredare kaj

Den ursprungliga kaj 4 – den mest centrala kajen belägen mitt framför terminalbyggnaden – byggdes redan på 1960-talet. Den byggdes ut på 1980-talet och är i dag den kaj som är mest i behov av reparationer.

Den vägg av spontat stål som byggdes för många decennier sedan har rost- och erosionsskador och bedömningen är att det inte är värt att reparera den. I stället byggs en ny, betydligt tjockare, vägg av spontat stål och betong ytterom den gamla. Mellanrummet mellan de båda spontväggarna fylls med grus och kajen byggs ut med 80 cm. En ny dykdalb byggs för att kajen ska bli längre.

Vattendjupet i bassängen är drygt åtta meter. berget sluttar brant, cirka 45 grader, och vattendjupet ökar snabbt till 16-17 meter.

Av de tre anbuden var två från Åland – Eriksson Bygg Ab och Ålands Bygg Ab – och ett utifrån, Terramare från Åbo som byggde kaj 6 för några år sedan.

– Vi räknar med att kontraktet undertecknas redan den här veckan, säger Roger Jansson.

De två andra anbuden var väsentligt högre än Eriksson Bygg Ab:s bud, men han avslöjar inte hur mycket dyrare de var innan kontraktet är tecknat.

Kaj 3 i turen

Efter kaj 4 vidtar arbetet med att reparera kaj 3 för uppskattningsvis ett par miljoner euro.

– De första beräkningarna visade att det skulle kosta lite över 15 miljoner euro totalt att åtgärda alla kajer. Men våra nya kalkyler visar att kostnaden blir mindre än så, ungefär tio miljoner euro.

Hittills har bolaget lagt ner cirka 1,5 miljoner euro på att åtgärda de mest akuta bristerna på kajerna. Där ingår också reparation med anledning av fuktskador i hamnterminalens källarvåning och utbyggnad av övre våningen i terminalbyggnaden.

Hamnbolaget räknar med att 1,5 miljoner euro per år kan användas för investeringar årligen utan att bolaget behöver låna. Ombyggnaden av kaj 4 finansieras dels med egna pengar, dels med banklån på 3 miljoner euro. Bolagets förhoppning är att staden beviljar den anhållan om proprieborgen som ska lämnas in.

– Bolaget betalar ju 2,5 miljoner euro till Mariehamns stad varje år i ränta, amorteringar och arrende, påpekar Roger Jansson.