DELA
Foto: Erkki Santamala

Ålandskomposten fortsätter

En långsiktig plan, stöd från landskapet och avgiftshöjningar ska säkra Ålandskompostens fortsatta verksamhet.

– Jag måste se över kostnaderna för avfallshanteringen men jag känner att jag har kundföretagen i ryggen, säger Bengt Karlsson.
Bengt Karlsson meddelade i slutet av november att han skulle upphöra med sin verksamhet, Ålandskomposten och Delfendals Kom, den 1 december. Efter ett möte med landskapet ändrade han sig och sköt upp beslutet till efter gårdagens stormöte.

Och på mötet framkom en samstämmig linje: Ålandskomposten måste vara kvar.

– Jag upplever att stämningen var god, alla vill att Ålandskomposten ska kunna fortsätta med sin verksamhet, säger närings- och miljöminister Camilla Gunell.

För att Ålandskomposten ska kunna fortsätta med sin verksamhet måste Bengt Karlsson göra investeringar.

– Långsiktighet är a och o, jag är inte ute efter bidrag utan jag behöver långsiktighet för att kostnadsökningarna inte ska bli lika drastiska, säger Karlsson.

Camilla Gunell säger att landskapet är villigt att investera 200 000 euro. Landskapet har tidigare reserverat 200 000 euro i investeringsstöd. De pengarna finns kvar att fördela och ska nu alltså gå till Ålandskomposten.

Läs mer i Nya Åland!