DELA
Foto: Jonas Edsvik

Ålandskomposten får tidsfrist för validering?

Ålandskomposten kan få mera tid av landskapsregeringen för att utföra en validering beträffande hanteringen av slaktavfall.

– Det är vettigt att göra det under vintern, säger näringsminister Camilla Gunell.
Förra veckan berättade Nya Åland att Ålandskomposten i Sund Gunnarsby, efter att tidsfristen för bolaget att meddela vilken väg man väljer inför framtiden hade gått ut, inte hade lämnat in något konkret förslag.

Nu lutar det åt att bolaget får förlängd tid för att utföra en validering, alltså utvärdering, av hur väl den nuvarande komposteringsprocessen fungerar för att uppfylla de stränga kraven på smittskydd i det animaliska avfall som tas emot sedan 2011.

Närings- och miljöminister Camilla Gunell har ärendet på sitt bord.

– Avdelningen och miljöbyrån bereder ärendet. Som jag ser det finns det en relevans i bolagets synpunkter. Om man ska kunna validera en anläggning där man är beroende av temperaturen är det vettigt att göra den under den mest utmanande tiden, det vill säga vintern, säger hon.

I våras gav livsmedelssäkerhetsverket Evira ett utlåtande till landskapsregeringen där verket i korthet konstaterar att Ålandskompostens bearbetning av slaktavfall inte motsvarar kraven i EU-förordningarna från 2009 och 2011. Förordningarna är likställda med lag i hela unionen.

Utlåtandet ledde till att landskapsregeringen skärpte kraven på kompostföretaget.

De alternativ som gavs var att Ålandskomposten antingen ska investera i en sluten komposteringsreaktor eller annat godkänt slutet utrymme som slaktavfallet måste passera och hettas upp i för att sjukdomsalstrande mikroorganismer säkert ska oskadliggöras, eller låta göra en validering där man visar på ett tillförlitligt sätt att smittorisken elimineras i den nuvarande anläggningen

Finns knappast på Åland

Som det ser ut så väljer bolaget det senare alternativet.

– Uppgifter om vem som utför valideringen och hur den ska göras ska lämnas in innan processen inleds. Som jag har uppfattat det ska landskapet godkänna processen på förhand. Upphandling av validerare är säkert inte billigt och därför är det rimligt att förlänga tiden, säger ministern.

Vilka kvalifikationer ska valideraren ha?

– Det finns säkert personer som har de rätta kvalifikationerna och som är certifierade men knappast på Åland.

Hur går det om tiden förlängs utan att bolaget hittar någon lämplig validerare med rätt kompetens?

– Det får vi ta ställning till då.

Camilla Gunell påpekar att landskapsregeringen aldrig tidigare har fattat ett så skarpt formulerat beslut om komposteringen som man gjorde i juni men att landskapsregeringen ändå måste beakta näringsidkarens situation.

– Ingen av oss vet om vi får en biogasanläggning vid Orkla i Saltvik eller inte. Det svaret borde vi får innan vi går vidare.

Alternativet är att slaktavfallet måste transporteras bort från Åland, säger hon och tillägger:

– Vi skulle inte ha låtit verksamheten pågå om vi hade trott att det finns någon stor smittskyddsrisk. Avfallet hygieniseras vid slakteriet.

Annika Orre