DELA
Foto: Erkki Santamala

Ålandskomposten får inte börja bygga

Ålandskomposten får ännu inte börja bygga sin nya komposthall.

Det har förvaltningsdomstolen beslutat.
Ålandskomposten fick i september av Sunds byggnadstekniska nämnd bygglov för en 216 kvadratmeter stora komposthall.

Men grannarna har överklagat bygglovet till Ålands förvaltningsdomstol. Den främsta orsaken är att de inte har fått höras innan bygglovet utfärdades.

Ålandskomposten hade också av byggnadstekniska nämnden fått tillstånd att börja bygga innan bygglovet vunnit laga kraft mot att bolaget ställer en säkerhet på 15 000 euro för att kunna återställa området om beslutet skulle ändras.

Grannarna lämnade in en ansökan om verkställighetsförbud och förvaltningsdomstolen går på grannarnas linje. Åfd skriver att nämnden ”överhuvudtaget inte redogjort för grunderna för beloppet 15 000 euro” och anser att ”säkerheten inte kan godtas utan närmare utredning som visar att beloppet är tillräckligt”.

Om förvaltningsdomstolen får en sådan utredning kan verkställighetsförbudet omprövas.