DELA

Ålandskomposten besvärar sig mot bygglovsplikt

Ålandskompostens ägare Bengt Karlsson besvärar sig mot Sunds kommun om att ålägga honom med bygglovsplikt för sina tillbyggnader.

Han anhåller nu om att förvaltningsdomstolen ska förbjuda att beslutet verkställs.
Det var i mitten av maj som byggnadstekniska nämnden i Sund gav ett ultimatum till Ålandskomposten om att antingen ansöka om bygglov eller bli polisanmäld.

Beslutet kom efter att kommunens byggnadsinspektör hade synat om- och utbyggnaden av kompostanläggningen i Gunnarsby vid minst två tillfällen.

Han föreslog på nämndens möte den 3 maj att en polisanmälan borde göras med anledning av bygget som Karlsson inte sökt tillstånd för. Men nämnden gick en mjukare väg och gav Karlsson chans att söka bygglov trots att arbetet redan påbörjats och genomförts till stora delar.

Nu går dock Karlsson till motattack och yrkar i ett besvär på att Ålands förvaltningsdomstol ska ändra byggnadstekniska nämndens beslut och fastställa att den aktuella konstruktionen inte är bygglovspliktig.

– Alternativt yrkas att Ålands förvaltningsdomstol upphäver byggnadstekniska nämndens i Sunds beslut från den 14 maj och återförvisar ärendet till myndigheten för ny behandling, sägs i Karlssons besvär.