DELA
Foto: Johan Orre<07_Bildrubrik>JOBBAR PÅ Kommittémötet skjuts fram men Gunnar Jansson och Tarja Halonen tar inte ledigt.

Ålandskommitténs möte skjuts upp

Nästa veckas kommittémöte skjuts fram till i höst.
På måndag var det meningen att Ålandskommittén skulle träffas på Åland för att fortsätta arbetet med den nya självstyrelselagen.

Men då endast tre av rikspartiernas medlemmar fortsätter i kommittén har kommitténs presidium med president Tarja Halonen i spetsen valt att skjuta fram mötet till slutet av augusti eller början på september.

I samband med riksdagsvalet tappade kommittén Ulla-Maj Wideroos (SFP), Kimmo Sasi (Saml), Satu Haapanen (Gröna).

Dessutom slutar Johannes Koskinen (SDP) eftersom han flyttar till London för att bli styrelsemedlem vid Europeiska banken för återuppbyggnad och utveckling.

Kvar är Mia Haglund (VF), Maria Antora (KD) och Maria Tolppanen (Sannf).

Hur det går med Markus Lohis (C) medlemskap beror på om han får en ministerpost i den nya regeringen.

Presidiet, utöver president Halonen och Gunnar Jansson och Utrikespolitiska institutets direktör Teija Tiilikainen, träffas redan i dag för att fortsätta arbetet.

– Vi kommer att vara mycket flitiga för att hålla tempot uppe och se till att processen inte hakas upp, säger Gunnar Jansson.