DELA

Ålandskommittén överlämnade sitt slutbetänkande

Ålandskommitténs ordförande Tarja Halonen överlämnade på fredagen det över 500 sidor långa slutbetänkandet till Ålandsminister och kommunikationsminister Anne Berner.

– Kommittén har nu färdigställt sitt slutbetänkande. Med ett kärt varmt tack till viceordförandena Gunnar Jansson och Teija Tiilikainen och alla kommittémedlemmarna samt sekretariatet har jag äran att överräcka Ålandskommitténs slutbetänkande till minister Anne Berner, säger Halonen.

Efter tre och ett halvt år av utformande av ett slutbetänkande som ska leda till en ny självstyrelselag ges bollen vidare för att ta nästa steg i processen.

– Det är en stor ära för mig att få ta emot resultatet av ett så här stort arbete. Och att få ta emot bollen för att föra vidare det här arbetet som sedan den finska och den åländska regeringen ska få ta tag i för att se till att vi har en ny självstyrelselag vid självstyrelsens hundraåriga jubileum, säger Berner.

Inga överraskningar

Lagförslaget bjuder inte på några överraskningar menar Halonen. Några namnförändringar föreslås för att markera att Åland är mer än bara ett landskap. Landskapet blir Åland, landskapsregeringen blir Ålands regering, landskapslag blir lagtingslag och Ålandsdelegationen blir delegationen för ålandsärenden.

Inte heller förslagen som berör det ekonomiska självstyret innehåller några överraskningar.

– Det ekonomiska systemet bygger på det nuvarande men görs förhoppningsvis mer flexibelt, säger Halonen.

Skattebeskattningen ska fortfarande höra till riksdagens behörighet och kommunalbeskattningen kvarstår som lagtingets behörighet. Men all statlig beskattning är överförbar genom rikslag utan ändring av självstyrelselagen. 

Under sitt tal fick också viceordförande Teija Tiilikainen tacka kommittén och säga sitt.

– Kommitténs förslag till ny självstyrelselag för Åland innehåller ett nytt system för behörighetsfördelningen. Det är mera flexibelt och underlättar överföringen av lagstiftningskompetenser till Åland när det finns behov för det.

– Jag önskar lycka till till de kommande stegen i det här projekt, avslutar Tiilikainen.

 

Läs mer i Nya Ålands e-tidning på lördag!