DELA
Foto: Andreas Dienert

Åländska regler försenar ÅCA:s Sverigesamarbete

Inom några veckor kommer eko-mjölk från Roslagen att förädlas och förpackas i ÅCA:s mejeri i Jomala. Att Roslagen har valt ÅCA beror delvis på att det är det mest geografiskt närliggande alternativet men också för att Roslagenbönderna har förtroende det åländska mejeriet.

– Det känns verkligen som att Ålandsmejeriet är en bra partner. Det kändes lagom litet, säger bonden Fredrik Reinsson till Norrteljetidning.

Egentligen skulle de första lasterna med Roslagsmjölk redan ha lämnat ÅCA:s mejeri för två veckor sedan men skillnader mellan de åländska och finska reglerna skiljer sig från de svenska.

Till exempel skiljer sig den tillåtna maxvikten på backarna av mjölk som levereras till mindre butiker. På Åland får backarna väga 20 kilo men i Sverige högst 16 kilo. Detta ledde till att ÅCA har tvingas göra vissa ombyggnationer i utrustningen för att anpassa standarden efter den svenska lagstiftningen.

Hur länge Roslagsböndernas och ÅCA:s samarbete fortlöper får tiden utvisa – Roslagsbönderna hoppas med tiden kunna starta ett eget mejeri, rapporterar Norrteljetidning. (fb)