DELA

Åländska kvinnor vill lära sig mer

Ålänningarna, främst kvinnorna, vill bilda sig även om det inte leder till någon examen.
Ålands statistik- och utredningsbyrå, Åsub, har för 2016 tittat de åländska skolornas utbildning som inte leder till examen.

Det fanns nästan 1 200 kurser att välja på, undervisningen omfattade 40 800 timmar och nära 10 800 personer deltog i kurserna. I statistiken ingår kurser vid Ålands yrkesgymnasium, Öppna högskolan, Ålands folkhögskola, Medborgarinstitutet i Mariehamn och Ålands musikinstitut.

I de flesta utbildningskategorier är det en stor övervikt kvinnliga deltagare, sammanlagt är tre fjärdedelar kvinnor.

I den största kategorin, fritt bildningsarbete som lockade över 5 000 deltagare, var kvinnomajoriteten stor med 84 procent, noterar Åsub.

Den här statistiken började föras 2007. Då hölls drygt 900 kurser med 34 000 undervisningstimmar och 8 100 deltagare.