DELA
Foto: Nordisk information för kunskap om kön, NIKK, har tidigare publicerat två rapporter om deltidsarbete och kön i Norden. Den nya har fokus på Färöarna, Grönland och Åland.

Åländska kvinnor toppar deltidsjobb

Nästan hälften av kvinnorna på Åland jobbar deltid, visar ny nordisk forskning.

Det är en orsak till att kvinnorna här tjänar betydligt mindre än männen.
– På Åland arbetar 45,9 procent av kvinnorna deltid. Det är hög andel även sett till andra länder i Europa.

Det skriver Elin Engström, verksamhetsledare för Nordisk information för kunskap om kön, NIKK, i ett pressmeddelande.

NIKK har på uppdrag av Nordiska ministerrådet kartlagt sambandet mellan deltidsarbete och kön på Färöarna, Grönland och Åland.

– Rapporten visar att kvinnor på Färöarna och Åland arbetar mest deltid i Norden. En orsak är att kvinnor tar mer ansvar för barn och hem. På Åland tar kvinnorna exempelvis ut nästan all föräldraledighet som kan delas föräldrarna emellan.

Engström konstaterar att arbetsmarknaderna på Färöarna, Åland och Grönland skiljer sig åt från resten av Norden. Villkoren i de tre regionerna är speciella och det får olika konsekvenser för kvinnor och män och påverkar vem som utför deltidsarbete.

Ur rapporten framgår också att fler kvinnor än män arbetar på Åland.

Läs mer i dagens papperstidning.