DELA
Foto: Ylva Vikström

Åländska konstnärer till London

Åländska konstnärer besöker under året kulturcentret Southbank Centre i London. I slutet av den här veckan reser Arn-Henrik Blomqvist, Pernilla Lindroos och Rita Jokiranta för att bli en del av det nordiska kulturutbytet.

– Under året är det mycket möjligt att fler åländska konstnärer tar del av utbytet, säger koordinator Jan-Ole Lönnblad på landskapsregeringen.

Den internationella kultursatsningen är något som de nordiska kulturministrarna fattade beslut om 2015.

– Det är en marknadsföring av kultur och nordiskt samarbete som sådant. Projektet tog fart förra året, säger Lönndahl.

Med på resan är också kulturminister Tony Asumaa och landskapsarkivarie Viveka Löndahl. (ke)