DELA
Foto: Jonas Edsvik

Åländska Goodtech i konkurs

 

Goodtech Environment AB (GEAB) på Åland har sökt sig själv i konkurs.

GEAB har sedan en tid varit i tvist med Kristiansand kommun i Norge beträffande slutföringen av ett projekt för Odderøya Renseanlegg. I ett pressmeddelande skriver bolagets vd Jörgen Carlsson: ”GEAB har försökt att nå en förlikning med Kristiansand kommun utan framgång. Eftersom Kristiansand kommun inte vill ingå en förlikning, har GEAB en momsskuld till norska staten på ca 11 miljoner norska kronor. GEAB saknar likviditet för att betala en sådan momsfordran. Styrelsen i GEAB har därför beslutat att begära GEAB i konkurs.”

Enligt pressmeddelandet samarbetar Goodtechs norska moderbolag Goodtech ASA med konkursförvaltaren för att ”finna bästa möjliga lösning för fortsatt drift av verksamheten i ett nytt bolag, med avsikt att minimera olägenheten för anställda, kunder och leverantörer.”

Nyheten kommer att uppdateras.