DELA
Foto: Oliver Nyholm

Åländska bönder äldst i hela landet

Medelåldern för de åländska lantbrukarna är 53 år och högst i Finland.

Det konstaterar Åsub i en färsk utvärdering av LBU-programmet.
Landsbygdsutvecklingsprogrammet på Åland för 2014–2020, 58,5 miljoner euro, blev inte bara kraftigt försenat utan drabbades också av en hel del IT-problem i början.

Förseningarna har lett till att färre projekt än väntat kommit i gång och utvärderarna, Nordregio och Åsub, har därför kompletterat sina analyser med att intervjua lantbrukare.

– Analysen av jordbrukssektorns utveckling på Åland visar att den långvariga strukturella omvandlingen fortgår. Förändringen kännetecknas av en i stort oförändrad åkerareal som delas av allt färre jordbrukare. Antalet mjölk- och spannmålsgårdar har minskat mest sedan 2005. (tt-s)

Läs mer i Nya Åland!