DELA
Foto: Stefan Öhberg

Åländsk protest mot sparplaner

Säkerheten är i fara om gränsbevakningens resurser minskas ytterligare och om Superpuman inte alltid kan starta från Åbo.

Det betonar landskapsregeringen i ett utlåtande till riket.
– Den minskning av antalet sjöbevakningsstationer som redan skett har varit kännbar för trygghetskänslan i skärgårdsområdena. Om ytterligare minskningar sker kommer det att bli betydligt mycket svårare att upprätthålla säkerheten och aktionsberedskapen i skärgårdsområdena och trygga tillgången till brådskande larmtjänster och sjuktransporter.

Det skriver Ålands landskapsregering i ett utlåtande över statsrådets redogörelse för den inre säkerheten.

Förhandlar om Kökar

Landskapet förhandlar just nu med gränsbevakningen om att indragningshotade Kökars sjöbevakningsstation ska få bli kvar. Att bara ha Mariehamnsstationen kvar räcker inte.

– Passagerartrafikens väst–östliga trafik korsas av handelstrafikens nord–sydliga trafik i Ålands hav vilket innebär stora risker för allvarliga olyckor.

Landskapsregeringen gillar inte heller planerna på att sänka beredskapen vid helikopterbasen i Åbo som skulle leda till att Åland vid dåligt väder skulle tvingas vänta på Superpuman i ytterligare 45 minuter.

– För Ålands del innebär detta att möjligheten att begära hjälp från gränsbevakningen som bistående myndighet i olika situationer i vissa fall omöjliggörs.

Transport av ett akutfall till Åbo skulle ta en och en halv timme längre och för en person som hamnar i vattnet kan det handla om liv och död.