DELA
Foto: Annica Lindström

Åländsk EU-lobbning kan ge resultat

Gränsöverskridande online-sändningar kan möjliggöras genom nytt EU-förslag.
EU-kommissionen kommer den 21 september att besluta om ett förslag gällande en ändring av upphovsrättslagen. Utkastet till förslaget har läckt ut till allmänheten och enligt det föreslås gränsöverskridande onlinetjänster som har kopplingar till ursprungliga TV- eller radiosändningar nu bli lagliga. On-demandtjänster omfattas inte av förslaget då de inte har kopplingar till TV- eller radiosändningar.

– Men enligt förslaget skulle ”försnack” som enbart sänds på webben bli lagliga, förklarar Marcus Thörnroos, landskapets specialrådgivare vid Finlands ständiga ambassad i Bryssel.

– Om kommissionen går vidare med förslaget så som det ser ut i utkastet och ifall det godkänns i rådet och parlamentet skulle det vara en positiv sak för Åland, men det är en lång väg kvar. Om det här förslaget går igenom skulle det bli lagligt för tv-bolagen att erbjuda gränsöverskridande online-sändningar  ifall de vill. Det skulle bli samma sorts regelverk som idag styr kabel- och satellitsändningar.

Hur har ni från åländsk sida arbetat med frågan?

– Vi har försökt belysa Ålands situation och hitta likasinnade grupper. Vi har till exempel samarbetat med Sydtyrolen, tillsammans har vi haft en kraftigare röst. Vi har gjort en skrivelse och haft möte med kommissionen. Vi har argumenterat för att lagen för online-tjänster borde vara den samma som den för kabel- och satellitsändningar. Dagens medie-konsumtion sker allt mer online och lagen borde anpassas till verkligheten. Det finns dock stora aktörer som gör motstånd mot förslaget, så som tv-bolag och företrädare för upphovsrättsinnehavare.

När tror du att vi kan se en lagändring?

– Det kommer nog ta en tid innan beslutsprocessen är klar, säger Thörnroos.