DELA

Ålandsexemplet med i läckta dokument

Marockanska myndigheter tittar på ålandsexemplet för att motivera landets ockupation av Västsahara. Det säger Erik Hagen, vd vid Norska stödkomittén för Västsahara efter att ha läst igenom läckta marockanska myndighetsdokument.

– De vill använda Åland som en bricka i spelet för att påverka Finland. Det är väldigt fult gjort.
Ålandsexemplet har diskuterats i Marocko. I ett läckt dokument från 2014 kan man läsa om hur marockanska myndigheter planerar att ta fasta på ålandsexemplet och skapa ett seminarium på temat ”Det marockanska initiativet till autonomiförslag för de södra provinserna”, ett seminarium som man, enligt de läckta uppgifterna, vill genomföra tillsammans med åländska auktoriteter och Martti Ahtisaaris institut för fred, CMI.

– Finland irriterar marockanerna. Att ta det här initiativet och lyfta ålandsexemplet är ett försök att smickra Finland och ge landet en komplimang. Det här är något som Marocko är väldigt bra på, säger han.

Uppgiften om att Finlands relation till Marocko är dålig tillbakavisas av utrikesministeriet.

– Våra förbindelser med Marocko är positiva och aktiva. Jag upplever att vår relation är bra, säger Kirsikka Lehto-Asikainen, enhetschef för enheten för Mellanöstern och nordafrika vid Utrikesministeriet.

Det var i fjol som hundratals marockanska myndighetsdokument läckte ut till allmänt påseende. Ursprungligen skickades dokumenten från myndigheter i den marockanska huvudstaden Rabat till landets ambassader runt om i världen och i dokumentet beskrivs landets utrikespolitiska prioriteringar och strategier för år 2015. I det aktuella dokumentet ges förslag på diplomatiska initiativ i ett flertal länder världen över och dokumentet är daterat till augusti 2014. Under överskrifter som ”Ryssland”, ”Tyskland” och ”Asien” ges förslag på olika interna strategier för det kommande året och under överskriften ”Nordiska länder” nämns Åland och ålandsexemplet i ett ett kort stycke om fem rader.

– Marockanska myndigheter vill dra nytta av Ålands status i Finland. Man trycker fram ålandsexemplet för att legitimera sin brutala ockupation av Västsahara, säger Hagen.

Hagen säger att förslaget i dokumentet är ett sätt att missbruka Ålands ställning i Finland och han ser initiativet som ytterligare ett i raden av försök att förhala den folkomröstning som västsaharierna lovades för 25 år sedan.

– Frågan om Västsahara är egentligen ett väldigt enkelt folkrättsligt case. Invånarna har rätt till en folkomröstning. De har rätt att rösta om hur de vill att Västsaharas framtid ska se ut men Marocko gör allt de kan för att förhindra den här omröstningen, säger han.

Och Hagens syn på ett eventuellt utspel från marockanskt håll i enlighet med det förslag som presenterades i de interna, läckta dokumenten är klar.

– Tanken på att staten skulle gå med på att arrangera en sådant här seminarium är ofin, säger han.

Och planerna på att arrangera ett liknande seminarium verkar ha stagnerat i planeringsstadiet. Enligt uppgifter från CMI har man inte blivit kontaktade med någon seminarieförfrågan och de fem raderna i det läckta dokumentet verkar vara det närmsta ett dylikt seminarium som fjolåret hade att bjuda på.

– Vi har inte blivit kontaktade av någon marockansk enhet beträffande Marockos södra provinser, säger Maruan El Krekshi ansvarig för Mellanöstern och norra Afrika vid CMI.

 

Det säger dokumentet om Åland
”Att organisera ett seminarium på temat ”Det marockanska initiativet till autonomiförslag för de sydliga provinserna” i samarbete med Ahtisaaris institut för fred och auktoriteterna för den autonoma provinsen Åland. Målet är att belysa likheterna mellan den åländska autonomimodellen som har gjort det möjligt att lösa den territoriella dispyten mellan Sverige och Finland”