DELA
Foto: Erkki Santamala

Ålandsbankens vinst minskar något

I dag presenterar Ålandsbanken sin halvårsrapport för perioden januari-juni 2017. I den framgår det att bankens vinst minskar något. Rörelseresultatet för perioden landar på plus 12,3 miljoner euro. Det är en minskning med två procent i jämförelse med motsvarande period 2016. Då gjorde banken en vinst på 12,6 miljoner euro.

Under årets andra kvartal ökade rörelseresultatet med 8 procent till 5,0 miljoner euro. I jämförelse med 2016 är det en förbättring förbättring på 400 000 euro.

-Affären med våra nya och befintliga kunder fortsatte att utvecklas väl under andra kvartalet. Vi har ökat inlåningen med 10 procent, utlåningen med 8 procent och det aktivt förvaltade kapitalet med 45 procent det senaste året. De negativa marknadsräntorna har dock gjort att räntenettot inte växt i samma takt som volymerna medan provisionsnettot (+19 procent) tydligt gynnats av den växande placeringsaffären, säger bankens vd Peter Wiklöf i ett pressmeddelande. 

Läs mer i fredagens Nya Åland