DELA
Foto: Erkki Santamala

Ålandsbanken vann avtalstvist

RS-avtalet mellan Ålandsbanken och ett par som byggt parhuslägenheter i Jomala Kalmarnäs är giltigt.
Det har tingsrätten kommit fram till efter att paret yrkat på att rätten skulle ogiltigförklara avtalet som ingicks med Ålandsbanken 2012.

Ett RS-avtal reglerar bostadsköparens intressen under byggnadsfasen, till exempel om byggherren drabbas av ekonomiska svårigheter eller om bygget inte slutförs.

Paret hävdade att trepartsavtalet skulle ogiltigförklaras eftersom bara två parter hade undertecknat avtalet – de och Ålandsbanken.

Rätten kommer fram till att paret inte har kunnat visa att avtalet som undertecknades 2012 är ogiltigt.

Paret hade yrkat på att banken skulle ersätta dem med 5 100 euro som motsvarade kostnaden för RS-avtalet. De yrkade också på att banken skulle ersätta deras rättegångskostnader me 11 775 euro.

I stället ska de solidariskt ersätta Ålandsbankens rättegångskostnader med 16 500 euro. För deras aktiebolag Hasselbacka Entreprenad, som var kärande när behandlingen inleddes, inskränker sig ansvaret till 5 500 euro.

Läs mer i fredagens Nya Åland!