DELA
Foto: Stefan Öhberg<07_Bildrubrik>NYHET Ålandsbanken satsar på att utöka sin juridiska rådgivning.

Ålandsbanken förbättrar sitt resultat

Ålandsbankens rörelseresultat är väsentligt bättre än föregående år. Rörelseresultatet för första halvåret uppgår preliminärt till cirka 17,3 miljoner euro.
Den 16 mars 2015, i samband med att Ålandsbankens årsredovisning för 2014 publicerades, offentliggjordes bankens framtidsutsikter för 2015. Då var förväntningarna att Ålandsbanken 2015 kommer att redovisa ett bättre rörelseresultat än 2014, det vill säga ett bättre rörelseresultat än 22,4 miljoner euro.

Baserat på preliminära bokslutsuppgifter för första halvåret reviderar Ålandsbanken sina framtidsutsikter för helåret 2015. Rörelseresultatet för första halvåret uppgår preliminärt till cirka 17,3 miljoner euro.

Ålandsbanken publicerar delårsrapporten för januari-juni 2015 den 24 juli. (hh)