DELA
Foto: Erkki Santamala

Ålands varroafrihet hotas

Åland riskerar att förlora sin varroafria status och med det importförbudet för bin.

Det är innebörden i ett nytt lagförslag i EU.
I september 2013 sedan kunde de åländska biodlarna fira en stor seger: Bryssel utsåg Åland till en varroafri region inom unionen med rätt att införa ett importförbud för att förhindra att den för honungsbina ödesdigra sjukdomen varroa sprids till landskapet.

I praktiken har beslutet inte bara inneburit ett skydd för bina utan också en blomstrande export av åländska bidrottningar till länder som inte har varit lika lyckligt lottade vad varroan beträffar.

Nu, bara tre år senare, hotas allt detta.

EU-kommissionen har lagt fram ett förslag till en ny lag om djurhälsa som upphäver alla tidigare lagar och bestämmelser. I den nya lagen listas en lång rad djursjukdomar inom EU som ska utvärderas för att man i framtiden ska kunna vidta bästa möjliga åtgärder för att förhindra att de sprids.

Det ska också bli möjligt att skapa nya skyddszoner, men bara under förutsättning att sjukdomen finns med på utvärderingslistan. Det gör inte varroan.

Läs mer i papperstidningen eller E-Nyan!