DELA
Lagtinget i procession vid lagtingsårets öppnande hösten 2022.

Nyan recenserar: Ålands tongivande kvinnor under 100 år

LITTERATUR
KVINNORNA I ÅLANDS LAGTING UNDER SJÄLVSTYRELSENS FÖRSTA 100 ÅR
Agneta Karlsson, Anna Sundelin & Mats Wickström.
Fackbok. Ålands lagting, 2022
296 sidor