DELA
Foto: Stefan Öhberg

Ålands självstyrelselag tvingade riket till ändring

Genom ny lagstiftningen tryggas Ålands del som förhandlingspart i fiskekvotsfrågan.

– En framgång, säger näringsminister Camilla Gunell om lagändringen.
Landskapsregeringens arbete resulterade i en ändring av Finlands lag gällande fiskekvoter. Finland tilldelas en kvot av EU och enligt tidigare lagstiftning har jord- och skogsbruksministeriet haft rätten att självständigt besluta hur stor del av den nationella kvoten som ska tilldelas Åland. Landskapsregeringen menade att detta system strider mot den åländska självstyrelselagen. Efter behandling i jord- och skogsbruksministeriet och utlåtande från grundlagsutskottet föreslår ett enigt jord- och skogsbruksutskott en paragrafändring i lagen. I den nya lagen ska Åland garanteras att få vara med och förhandla om hur stor del av den nationella fiskekvoten som tillfaller Åland.

Läs mer i Nya Åland!