DELA
Foto: Ida Jansson<07_Bildrubrik>TEKNISKT STRUL Ålands radios första direktsändning från stadsfullmäktiges möte förlöpte inte smärtfritt.

Ålands radios faktura kan sänkas efter strul

Ålands radio hade tekniska problem med ljudet när bolaget direktsände stadsfullmäktiges möte i teve första gången i tisdags.

Kritiken på sociala medier lät inte vänta på sig.

Public service-bolaget var enda anbudsgivare när Mariehamns stad bjöd ut fullmäktigesändningarna för teveutsändning nyligen. För 2 098 euro exklusive moms förbinder sig bolaget att återutsända debatten mellan klockan 19 och 22 och om man inte på förhand har kommit överens om förlängd sändningstid bryts sändningen vid det angivna klockslaget.

Om fullmäktige avhandlar ärenden som bedöms vara särskilt intressanta fortsätter Ålands radio enligt avtalet sända mot en tilläggsavgift på 150 euro per påbörjad timme – men då måste man alltså avtala om det på förhand.

Men under fulllmäktigemötet i tisdags lyckades politikerna inte hålla sig till den stramare tidtabellen och sändningen avbröts därför mitt i debatten om planen för Svinö, i mångas ögon ett intressant ämne.

Framför allt har kritik riktats mot radiobolaget för att mikrofonerna vid fullmäktigeledamöternas platser inte fungerade som de skulle och att också bilden försvann vid något tillfälle. Också beröm har delats ut på sociala medier för att bilden var bättre än tidigare och att återgivningen var mera levande.

Nya Åland har sökt vd Agneta Mattsson och tekniska chefen Elvis Ahlström för att få en förklaring på vad som orsakade problemen, utan att få kontakt.

Läs mer i papperstidningen eller e-Nyan!