DELA
Foto: Ida K Jansson

Ålands Natur och Miljö ifrågasätter kortruttens laglighet

Är kortrutten laglig? Nu vill föreningen Ålands Natur och Miljö att landskapsregeringens miljöbyrå utreder saken.

Ålands Natur och Miljö har redan tidigare lyft ett varningens finger mot landskapsregeringens planer på en kortrutt på västra Föglö. Föreningen oroas särskilt över hur en havsvik i västra Hamnasvika på Gripö skulle påverkas av en nära vägdragning.
Miljöbyrån varnade i ett utlåtande i oktober att kortruttsprojektet måste beakta miljön för att inte riskera att höga naturvärden går förlorade. Projektet kan påverka vattenmiljön negativt och hota enskilda arter, menar byrån.
Ålands Natur och Miljö begär nu att miljöbyrån ska göra ett utlåtande om huruvida landskapsregeringens projekt är lagenligt.
– Vi misstänker att den nya vägdragningen kan komma att påverka havsvikens ekologiska status, vilket kan bryta mot EU:s vattenramdirektiv, säger föreningens ordförande Simon Holmström i ett pressmeddelande.
Om det visar sig att projektet är oförenligt med lagstiftningen ”kan en anmälan till EU vara på fråga”.
Föreningen anser att landskapsregeringen borde satsa på en snabbrutt. Det är ett bättre, varsammare och billigare alternativ än kortrutten, menar föreningen.