DELA
Foto: Stefan Öhberg<07_Bildrubrik>VÄGRAR Ledningen för föreningen Ålands hemgård (bilden) vägrar skriva under det nya arrendeavtalet med tomtägaren kommunförbundet De gamlas hem.

Ålands hemgård vill ha tomten i gåva

Striden mellan kommunförbundet De gamlas hem och föreningen Ålands hemgård fortsätter.

Efter mängder av möten och försök till nytt arrendeavtal tas ärendet upp på DGH:s fullmäktigemöte den 28 maj.
Ärendet har pågått länge och har tagit mycket tid och kraft i anspråk. Bakgrunden är att Ålands hemgård arrenderar marken där huset står av De gamlas hem fram till 2037.

I februari 2013 ifrågasatte DGH-styrelsen om arrendeavtalet uppfylldes eftersom också andra än åldringar bodde på Ålands hemgård i strid mot avtalet. Ålands hemgårds styrelse uteblev från det förbundsstyrelsemöte dit den kallats.

Efter det skickade Ålands hemgårds styrelse ett brev där det framgick att legogivaren är skyldig att lösa in byggnader, träd och buskar enligt gängse värde om avtalet hävs.

DGH:s fullmäktige kom efter flera möten fram till att ett nytt arrendeavtal skulle arbetas ut där Ålands hemgård skulle tillåtas att hyra ut också åt andra än åt åldringar. Legoavgiften skulle samtidigt höjas från 20 till 200 euro.

Men Ålands hemgård krävde i stället att DGH skulle skänka tomten till föreningen innan man var beredd att diskutera förslag till ändringar i arrendeavtalet. DGH:s beslut blev att inte skänka eller sälja tomten till föreningen.

Läs mer i papperstidningen eller E-Nyan!