DELA
Foto: Jonas Edsvik

Ålands Framtid kickar Birgitta Johansson

Ålands Framtid vill byta ut sin representant Birgitta Johansson i stadsstyrelsen.

Så här sägs i ett pressmeddelande som skickades ut kl 19.20 på tisdagen:

”Ålands Framtid i Mariehamn höll den 21 maj möte för diskutera gruppens förtroende för dess representant i stadsstyrelsen, Birgitta Johansson. Mötet konstaterade att Johansson under våren vid upprepade tillfällen har gjort mediala uttalanden i strid med gruppens åsikter, utan att på förhand förankra dessa hos gruppen. Under mötet betonades värdet av en vidsträckt yttrandefrihet och att var och en i gruppen fritt får uttrycka sina åsikter men konstaterades att Johansson i egenskap av gruppens ansikte utåt och representant i stadsstyrelsen, stadens högsta verkställande organ, brustit i att försäkra sig om att uttalanden i kontroversiella frågor har tillräckligt stöd hos övriga gruppmedlemmar.

Ålands Framtid i Mariehamn beslöt således att Johansson saknar gruppens fortsatta förtroende såsom ledamot i stadsstyrelsen. Trots att Johansson på förhand lovade att respektera mötets åsikt har hon senare vägrat att anhålla om befrielse från sitt uppdrag. Gruppens målsättning har varit att lösa situationen internt, men efter många och långa samtal bedömer vi fortsatta diskussioner som fruktlösa.

Grundläggande i den kommunala demokratin är att kommunstyrelsen åtnjuter fullmäktiges förtroende. Enligt vår mening är det därför viktigt att stadsstyrelsens ledamöter har förtroende hos sina respektive grupper.

I samband med kvällens stadsfullmäktige har gruppen således anhållit om möjlighet att byta representant i stadsstyrelsen för återstoden av mandatperioden.”

Pressmeddelandet är undertecknat ”Axel Jonsson, Gruppledare för Ålands Framtid i Mariehamn”.