DELA
Foto: Stefan Öhberg

Ålands Framtid inte med på kortruttsplaner

Ålands framtid vill förbättra nuvarande Föglörutten i stället för att satsa på nytt.

Dessutom vill partiet slopa inköp av naturskyddsområden.
I dag ska de lagtingspolitiker som vill se ändringar i regeringens budgetförslag för 2017 lämna in sina finansmotioner. Ålands framtids två ledamöter Axel Jonsson och Brage Eklund offentliggjorde redan i går alla sina tio förslag.

Partiet gillar inte de planerade satsningarna på kortrutten på västra Föglö. Finansieringen är inte klar men investeringarna som inkluderar ny hamn, väg och bro, beräknas landa på 25–30 miljoner euro.

Man borde i stället, menar Ålands framtid, dels göra passagen genom Ekholms sundet djupare, bredare och rakare och dels satsa på att förbättra de nuvarande hamnarna.

– Det skulle förutom att förkorta överfartstiden även skapa förutsättningar för ett större tonnage på linjen och därmed möjliggöra ett framtida utökat trafikflöde. Dessutom skulle projektet kunna förverkligas betydligt fortare.

Ålands framtid vill också införa ett totalstopp på inköp av naturskyddsområden och föreslår att det anslag på 219 000 euro som finns i årets budget minskas med 169 000. De pengar som blir kvar ska bara täcka intrångsersättningar.

Två av motionerna handlar om höjda anslag. I den ena vill partiet plussa på landskapets kassa med en miljon euro genom att sälja de sammanlagt sju fastigheter som staten år 2015 överlät till landskapet.

I den andra motionen riktar man kritik mot att en tjänst vid Ålandskontoret dras in samtidigt som det finns bristande förståelse och respekt för självstyrelsen. Partiet vill att de relationerna prioriteras framför jippon som till exempel Almedalsveckan och föreslår plus 50 000 till Ålandskontoret.

Läs mer i papperstidningen eller E-Nyan!