DELA
Foto: Jonas Edsvik

Ålands energifrågor lyfts till högre nivå

Åland som ett försöksområde för förnybar energi och som en viktig länk för energiöverföring mellan Sverige och Finland.

Det intresserar före detta Nokiachefen Jorma Ollila.
Vad ska de nordiska länderna tänka på i sina energistrategiska program? Vilka är de långsiktiga mål man ska sträva mot och hur ska man förverkliga dem? Och hur ska Norden bäst utveckla förnybar energi i förhållande till både varandra och EU?

Det är exempel på frågor som Nordiska ministerrådet har bett Jorma Ollila att titta närmare på. Uppdraget som nordisk energiutredare inkluderar studiebesök till samtliga nordiska länder och självstyrda områden, till Tyskland, EU och det internationella energirådet IEA i Paris.

I går var det Ålands tur. Ollila diskuterade under dagen både med representanter för landskapsregeringen och för energibolagen.

Han vill i det här skedet inte spekulera i vilka konkreta förslag besöket kan resultera i men sticker inte under stol med att han tycker att landskapets tankar om framtiden är högintressanta. De handlar främst om att göra att Åland till ett försöksområde för förnybar energi och om att utveckla de möjligheter som positionen mellan två länder och två elkablar kan erbjuda.

– Åland är ett speciellt område. Sol- och vindsituationen, det välutbyggda trafiknätet och lämplig storlek gör Åland intressant för experiment. Det är mycket viktigt att fortsätta titta på det.

Med sig i bagaget från Åland har han också önskemålet om att de svenska överförings- och regionnätsavgifterna försvinner och förhoppningen om att dagspriset för el ska ersättas med ett som gäller på längre sikt.

Jorma Ollila ger en lägesrapport till de nordiska energiministrarna den 24 november. Hans slutrapport och konklusioner ska presenteras i april–juni nästa år.