DELA

Ålands elandelslag höjer priserna

Prisutvecklingen på elmarknaden till följd av energikrisen tvingar ÅEA att justera priserna från och med den första oktober. Det rörliga priset för elenergi stiger 102 procent från 7,35 cent/kWh till 14,88 cent/kWh inklusive moms för allmän el.

”För en genomsnittlig hushållskund med 10 000 kWh i årsförbrukning innebär det i genomsnitt cirka 63 euro/månad i ökad kostnad”, skriver man i ett pressmeddelande.

Den totala elkostnaden, inklusive överföringsavgifter och acciser som inte justeras, stiger cirka 40 procent på årsbasis för en genomsnittlig hushållskund.

”Om marknadspriserna fortsätter att vara så här höga även framledes kommer vi tyvärr att tvingas justera priset igen vid årsskiftet.”

Tidigare i veckan meddelade Mariehamns Energi att man höjer elavgiften med 120 procent från första oktober.