DELA
Foto: Stefan Öhberg<07_Bildrubrik>OLIKA TOLKNING Vd Leif Nordlund gör en annan tolkning av näringsrättsregelverket än landskapsregeringen.

Alandiabolag tar strid för ständig näringsrätt

Försäkrings ab Alandia och Liv-Alandia protesterar mot landskapsregeringens tolkning av regelverket kring permanent näringsrätt.

I början av sommaren sökte de två Alandiabolagen Försäkrings ab Alandia och Försäkrings ab Liv-Alandia permanent näringsrätt efter ombildningen till aktiebolag. Men landskapsregeringen sa nej och beviljade bara tillfällig näringsrätt åt bolagen.

– Bolagen hade gjort ändringar i styrelsen och färre än hälften av ledamöterna har hembygdsrätt eller har varit bosatta på Åland under de senaste fem åren, är chefsjurist Sören Silfverströms förklaring till landskapsregeringens beslut.

Enligt honom talade landskapets praxis emot att försäkringsbolagen skulle få permanent näringsrätt.

– Helst ska två tredjedelar, men minst hälften, av styrelsen uppfylla villkoren. Därför blev det avslag, säger han.

Försäkringsbolagen har överklagat beslutet till Högsta förvaltningsdomstolen som nu har begärt ett yttrande av landskapsregeringen.

I yttrandet upprepar landskapsregeringen sitt ställningstagande. Motiveringen är att det inte var ändamålsenligt att avvika från etablerad praxis som förutsätter att åtminstone hälften av medlemmarna i styrelsen ”representerar den åländska befolkningen”.

Läs mer i papperstidningen eller E-Nyan!