DELA
Foto: Erkki SantamalaDoppingen.

Alandia Tug tar över Doppingen

Landskapsregeringen har i dag tecknat avtal med Alandia Tug Ab för fortsatt drift av M/S Doppingen som går mellan Åva och Jurmo. Bolaget, som ägs av Kim Karlsson, tar över driften i september. Det skriver landskapsregeringen i ett pressmeddelande.

Anledningen till att bolaget vann upphandlingen var att bolagets anbud var det mest förmånliga, skriver landskapsregeringen. Det vinnande anbudet är cirka 20 procent lägre än dagens avtal. Kostnaderna uppskattas därför bli 31 300 euro per månad från och med september.

– På infrastrukturavdelningen upplever vi att det nu finns en fungerande marknad för dessa entreprenader, eftersom intresset för trafiken var stort, skriver landskapsregeringen i ett pressmeddelande.

Sammanlagt fanns sju stycken anbud. Enligt landskapsregeringen var intresset stort och samtliga anbud var seriösa.

Driftsentreprenader, det vill säga att använda landskapsregeringens tonnage, men låta entreprenörer sköta den dagliga driften, har hittills visat sig vara ett bra sätt att organisera skärgårdstrafiken, skriver landskapsregeringen. När driftsentreprenaderna startades för cirka fem år sedan fanns en oro för att det inte skulle finnas en fungerande marknad, med risk att driften blir dyr. Den oron kan nu konstateras vara obefogad.

– När driftsentreprenaderna startades hade landskapsregeringen som mål att spara 12 %. Alla genomförda driftsentreprenader har överträffat målet med råge; landskapsregeringen sparar nu ca 3,1 miljoner euro på årsbasis då alla frigående linjer är i privat drift. Inbesparingen startade 2012 och ger full effekt från februari 2016, skriver landskapsregeringen.