DELA
Foto: Jonas Edsvik

Åland vill ha undantag vid torskfiskestopp

Landskapsregeringen vill ha ett undantag för garnfiske av torsk, med anledning av EU-kommissionens förslag till fiskestopp i Östersjön.
Det framgår i ett pressmeddelande undertecknat av finansminister Mats Perämaa och fiskerikonsulent Tom Karlsson.

Bakgrunden är att EU-kommissionen föreslagit ett fiskeförbud av torsk i hela den så kallade östra fiskezonen, som sträcker sig från Bornholm och norrut. Kommissionen vill stänga torskfisket under andra halvåret i år.

– Enligt de uppgifter som kommit landskapsregeringen tillkänna skulle kommissionen stå i beråd att stänga torskfisket i hela den östra zonen av Östersjön och endast tillåta bifångst i samband med det pelagiska fisket samt bifångst vid småskaligt fiske med fartyg understigande 12 m vid användandet av passiva redskap. Vid småskaligt fiske skulle bifångsten begränsas till 10 procent av fiskeresans totala fångstmängd, skriver Mats Perämaa och Tom Karlsson.

De anser att detta skulle omöjliggöra allt torskfiske i åländska vatten, eftersom det i norra Östersjön inte bedrivs något fiske av det slag som ger bifångster.

– Enligt landskapsregeringen skulle en stängning av torskfisket som även omfattar det småskaliga garnfisket medföra ödesdigra följder för mindre fiskesamhällen vars fiske- och fiskerinäring är beroende av möjligheterna att bedriva fiske av torsk, skriver de.

Landskapsregeringen menar att det inte är rimligt att det pelagiska fisket ska få fortsätta ta upp stora mängder torsk som bifångst medan det småskaliga garnfisket omfattas av ett totalt fiskeförbud, och att problemet med det undernärda och sälmaskangripna torskbeståndet i Östersjön inte löses genom ett stopp för garnfiske.

Därför har landskapsregeringen begärt att Finland vid rådsmötet nästa vecka framför Ålands önskemål om att garnfisket av torsk skall undantas från ett eventuellt fiskestopp.