DELA

Åland vill att riket ska betala

Social- och hälsovårdsministeriet bad landskapsregeringen att ta ställning i frågan om bostadsstödet för studerande från riket som studerar på Åland. De erbjöd två olika alternativ som lösning i frågan.

De ena förslaget, som landskapsregeringen ser som det enda godtagbara alternativet, är att det de fastländska studerandes rätt till bostadstillägg föreskrivs i lagen. Det andra alternativet skulle vara att landskapet i första hand betalar ut bostadsbidraget till de studerande från riket, men att FPA senare ersätter dessa kostnader.

– Det är helt klart att de finländska elevernas ha rätt till bostadstillägget ska tryggas enligt lag. Det är rikets ansvar att betala för sina studerande. Vi kan inte stöda några andra konstruktioner, vilket vi också påtalade i remissen i november, säger utbildningsminister Tony Asumaa (Lib). (fb)