DELA
Foto: Emma Harald

Åland uppvaktades i lagtinget med tal, sång och musik

Tack vare självstyrelsen är Ålands sjukvård väl rustad. Åländska arbetslösa kan få en högre dagpenning och de unga som nu står utan jobb kan få landskapsfinansierade praktikplatser, samtidigt som näringslivet kan få stöd.