DELA
Foto: Stefan Öhberg<07_Bildrubrik>TVÅ SIDOR Att Åland har flest kvinnor i arbetskraften i Norden anses som ett tecken på jämställdhet. I vårdfacket Tehy är det stort kvinnoöverskott, men om man talar om deras löner känner de sig knappast så jämställda.

Åland toppar jämställdhet

Åland har flest kvinnor i arbetskraften.

Det framgår ur Nordiska ministerrådets statistik
– Åland sticker ut genom att fler kvinnor än män ingår i arbetskraften, skriver Nordiska ministerrådet i ett pressmeddelande.

Ministerrådet gav de nordiska länderna och Åland, Färöarna och Grönland i uppdrag att ta fram statistik för jämställdheten och presentera jämförbara uppgifter. Arbetet har tagit drygt ett år och publicerades i våras i form av en handbok.

– Syftet är dels att ge politikerna i de nordiska länderna bästa tillgängliga fakta som underlag för sin fortsatta jämställdhetspolitik, dels att sprida kunskap om den nordiska jämställdheten till andra länder.

Nu lanseras statistiken, som gäller för olika områden som bland annat hälsa, utbildning, inkomster och makt, också på webbplatsen www.norden.org/jamstalldhet.

– Här kan man exempelvis se att svenska och danska kvinnor har lägst representation i börsbolagens styrelser, att isländska män är bäst på att ta ut pappaledighet, att finska småbarn går minst på dagis och att svenska män utför obetalt hushållsarbete flest minuter per dag, jämfört med övriga manliga nordbor.

– Norden ligger i framkant vad gäller jämställdhet. Samtidigt finns det arbete kvar att göra. Vi kan fortfarande bli bättre inom alla områden som statistiken omfattar, säger Dagfinn Höybråten, generalsekreterare för det Nordiska Ministerrådet.

Läs mer i papperstidningen eller E-Nyan!