DELA
Foto: Joakim Holmström

Åland toppar hälsolista

Ålänningarna är friskast i Finland.

Det visar sjuklighetsindexet som Institutet för hälsa och välfärd tagit fram.
Indexet som tagits fram för landskap och städer med över 50 000 invånare innehåller uppgifter om cancer, kranskärlssjukdomar, cerebrovaskulära sjukdomar, sjukdomar i stöd- och rörelseorganen, mentala störningar, olycksfall och demens.

Indexet för hela landet är 100. Ju lägre index, desto friskare är befolkningen. Åland fick indextalet 65, följt av Nyland 82 och Österbotten 88.

Ju längre nordost i Finland man åker, desto sjukare är invånarna. Sjukast är man i Norra Savolax 131 och Norra Österbotten 122.

En välfungerade hälso- och sjukvård kan bidra till ett högre index eftersom sjukdomar screenas, hittas och behandlas effektivt.

Läs mer i fredagens Nya Åland!