DELA
Foto: Jonas Edsvik

Åland tar åter strid med riket

Riket vill inte hjälpa de åländska bönderna i kris. Landskapsregeringen väljer att föra frågan vidare till Högsta domstolen.
Landskapsregeringen och Jord- och skogsbruksministeriet är i en behörighetstvist gällande lånegarantier för jordbrukare. Landskapsregeringen ser ingen annan utväg än att vända sig till Högsta domstolen för ett avgörande.

– Det är illa, säger näringsminister Camilla Gunell (S).

På grund av den svåra situationen för Finlands jordbrukare just nu befinner sig i har riksdagen beslutat om att utsatta bönder ska få hjälp med en statlig lånegaranti. Riket anser det vara landskapets sak att garantera lån för de åländska jordbrukarna medan landskapsregeringen har en annan syn.

– Det är glasklart att det här är en riksbehörighet, säger Sölve Högman, chef på landskapsregeringens jordbruksbyrå.

– Det har framtagits krisåtgärder riktade till jordbruket. Generellt har alla dessa också gällt på Åland. Jord- och skogsbruksministeriet anser att beslutet om statsborgen till jordbrukare inte kan användas på Åland.

Det är de finländska Närings- trafik- och miljöcentralerna som står för finansieringsgrunden ifall den som tecknar låneavtalet inte kan betala tillbaka.

– Det är den enda förklarande orsaken till att de anser att lånegarantierna inte ska innefatta Åland. Vi anser att det aldrig ska vara finansieringsgrunden som ska styra utan att det är inriktningen som ska avgöra. Det är därför vi nu prövar frågan i Högsta domstolen.

Tiotal åländska jordbrukare i kläm

 

Syftet med lånegarantin är att ge stöd åt de jordbrukare som normalt har ett välfungerande företag men som tillfälligt, till exempel på grund av de låga mjölkpriserna, har hamnat i en ekonomiskt svår situation.

– På Åland rör det sig om ett tiotal jordbrukare som nu hamnar i kläm. Vi uppmanar dem att söka stödet med den blankett som riket har. Vi anser att myndigheterna inte kan avslå ansökningarna förrän HD har kommit med sitt utlåtande.

Hur länge kan det förväntas ta innan Högsta domstolen har fattat ett beslut?

– Det kan man aldrig veta. Högsta domstolen är inte heller den största experten på självstyrelsefrågor. Förhoppningsvis kommer de att be om ett utlåtande från Ålandsdelegationen.

Hur kommer de åländska jordbrukarnas säkerhet att garanteras innan HD:s beslut är fattat?

– Det kan vi inte garantera just nu. Vi försöker göra det bästa av situationen. I nuläget finns det varken budgeterade medel eller laglig grund för landskapet att ersätta det finska systemet med statlig lånegaranti för jordbrukarna på Åland. Vi har försökt få ordning på situationen sedan augusti. Jord- och skogsbruksministeriet har inte varit intresserade att diskutera frågan.

– Principiellt är det här en väldigt viktig fråga för landskapsregeringen, säger Högman.

”Tråkigt”

 

Näringsminister Camilla Gunell ser allvarligt på den rådande situationen.

– I likhet med tvisten om fiskekvoterna så är det illa. Det är väldigt tråkigt att det ska behöva gå till Högsta domstolen för att lösas. Vi borde kunna lösa frågor på ett annat sätt.

Gunell tror liksom Högman att HD kommer att döma till Ålands fördel, men ifall de inte gör det krävs ny åländsk lagstiftning.

– Och lagstiftning tar tid, normalt sett åtminstone ett halvår, säger hon.