DELA
Foto: Jonas Edsvik<07_Bildrubrik>SAMARBETE Tuija Danielsson, Gustav Blomberg, Inger Hagström-Johansson, Petra Franzén-Hellberg, Birgitta Hermans, Maria Svensson och Wille Valve vill få unga att inte börja röka.

Åland ska vara tobaksfritt 2040

Flera ungdomar börjar röka igen, en trend som Landskapsregeringen, ÅHS och tredje sektorn nu vill vända på.

– 98 procent av droganvändarna har testat på cigaretter, det är en inkörsport, säger klinikchef Birgitta Hermans.
Antalet rökande ungdomar har minskat sedan 2007 enligt siffror från enkäten Hälsa i skolan. Men den nedåtgående trenden 2011 och 2013 har vänts i årets upplaga av rapporten, nu röker 35 procent av eleverna på yrkesskolan och 4 procent på Ålands Lyceum. Enligt Birgitta Hermans kostar en rökare samhället 100 000 euro per år och är en vanlig inkörsport till droganvändning.

– Vi ser att elever som har börjat röka inte vill sluta förrän hälsoproblem uppstår eller man får barn själv. Motivationen är högst innan ungdomarna har börjat och när hälsoproblem uppstår, säger skolhälsovårdare Petra Franzén-Hellberg.

Tobaksfri med kontrakt

För att komma till stånd med problemet introduceras nu tobaksfri duo i Mariehamns skolor från hösten. Tobaksfri duo är för elever i årskurs 6–9 och går ut på att eleven skriver kontrakt med en vuxen om att inte börja röka. I och med kontraktsskrivandet får man tillgång till ett medlemskort som ger vissa förmåner, bland annat rabatt på inträde vid Godby simhall och en gratis frukt om dagen mot uppvisande av medlemskortet från Citylivs i Mariehamn.

Varje år försäkrar eleven att hen inte har börjat röka med ett nytt kontrakt.

Läs mer i dagens Nya Åland.