DELA
Foto: PRIVAT

Åland ska leda Östersjösamarbete

I går valdes Åland till ledare för Östersjökonferensen BSPC.

– Det är en viktig och unik möjlighet, säger Jörgen Pettersson, ordförande för Ålands BSPC-delegation.
Det blev ett enhälligt ja till Åland som ordförandeland för det internationella Östersjöarbetet år 2018 när den årliga parlamentariska Östersjökonferensen BSPC inleddes under söndagen i Riga, Lettland, där Östersjöländernas parlament deltar.

– Det här innebär att vi har möjlighet att sätta agendan för vilka frågor som ska diskuteras för alla länder runt Östersjön. Det är ett utmärkt tillfälle att lyfta fram frågor som är viktiga för oss, säger Jörgen Pettersson (C), ordförande för Ålands BSPC-delegation.

Han valdes samtidigt till vice ordförande för hela BSPC. Avsikten är att han sedan ska ta över som ordförande år 2018.

Åland har stått värd för konferensen två gånger tidigare, år 1999 och 2010, men aldrig tidigare haft chansen att leda arbetet ett helt år.

– Det är en viktig och unik möjlighet. Nu är vi framme, säger Jörgen Pettersson.

Att bli vald till ordförande säger han att känns ”väldigt stimulerande”.

– Men det är också viktigt att det inte blir en enmansshow. Alla i delegationen har lika mycket att säga till om och ska alla få komma till tals. Vi ska vara eniga i våra beslut fast vi representerar olika politiska partier.

Ålandsdelegationen innefattar förutom Jörgen Pettersson också lagtingsledamöterna Annette Holmberg-Jansson (vice ordförande i delegationen), Sara Kemetter, Ingrid Johansson samt Stephan Toivonen. Därtill deltar delegationens sekreterare Niclas Slotte. Konferensen brukar årligen samla omkring 200 parlamentariker, experter och tjänstemän.

Under årets konferens, som firar 25 år i år och därmed silverjubileum, fokuserar man på samarbetet i Östersjöregionen, och då huvudsakligen hur länderna kan utveckla konkurrenskraft i Östersjöregionen, hur arbetskraftens mobilitet förbättras och ungdomsarbetslöshet kan minskas.

I konferensen har Åland en plats som är helt jämställd de andra regionernas. Det innebär att Åland deltar på samma villkor och har lika mycket att säga till om som alla de andra 11 regionerna, däribland Tyskland, Ryssland och Polen. Detta innebär att BSPC är den enda utrikespolitiska plattformen där Åland är helt jämställt andra regioner.

BSPC pågår från och med söndag 28 augusti till tisdag 30 augusti.