DELA
Foto: Erkki Santamala

Åland ska informeras under Nato-processens gång

Ålands särställning ska beaktas i eventuella anslutningsförhandlingar med Nato. Det framkommer i det schema över ansökningsprocessen som ingår i den säkerhetspolitiska redogörelsen.

Ålands folkrättsliga ställning hindrar inte Finland från att intensifiera sitt militära samarbete med olika aktörer. Det framkommer i den säkerhetspolitiska redogörelsen.

Gränsbevakningen är också att vid behov redo att snabbt öka sin närvaro på Åland.

Som bilaga till redogörelsen finns ett schema för hur – den eventuella – ansökningsprocessen ser ut. I den förberedande fasen ska Ålands landskapsregering informeras. I följande steg, när Nato bjuder in till anslutningsförhandlingar, ska Ålands folkrättsliga ställning beaktas och Ålands landskapsregering hållas underrättad om förhandlingarna.

När Finland lämnat en avsiktsförklaring om anslutning och Nato svarat går processen vidare till att övriga medlemsstater ska underteckna Finlands anslutningsprotokoll. I det här skedet ska Finland även underrätta parterna i konventionen om Ålandsöarnas icke-befästande och neutralisering samt fördraget angående Ålandsöarna om sin avsikt att ansluta sig till Nato.

Skrivningarna om Åland

”Åland har en etablerad folkrättslig ställning, vilket inte hindrar Finland från att intensifiera sitt militära samarbete med olika aktörer. Finland är skyldigt att vidta nödvändiga åtgärder för att trygga Ålands neutralitet. Försvarsmakten bereder sig att försvara Åland. Gränsbevakningsväsendet har som civil myndighet kontinuerlig närvaro på Åland. Gränsbevakningsväsendet har i sin verksamhet berett sig på olika säkerhetssituationer och kan vid behov snabbt öka sin närvaro i området”

Tack för att du väljer Nya Åland!

Kära läsare, stort tack för förtroendet och för att du använder Nya Åland och nyan.ax för att hålla dig uppdaterad. Vi jobbar för dig men god journalistik kostar, så nu behöver vi din hjälp.

Välj belopp